Klimamøte 21. august i folkets hus

På klimamøte fikk vi vite at klimaendringer har kommet og at disse vil øke men vi kan velge granden av endringer. Unnlater vi å ta dette på alvor vil endringene bli store og få konsekvenser vi ennå ikke har sett.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


I Folkets hus på Kleppestø var det 21. august et møte om klima og dets utvikling og med historiske data så lang tilbake som for om lag 850.000 år. Foredraget var holdt av direktør for Bjerknessenteret Eystein Jansen og han viste også en del senario for framtiden. Informasjonen han kom med fortalte oss politikere at vi bør bruke de kommende årene godt. Vi bør gjøre det vi kan for å forbedrede oss på de kommende endringene. Og ikke minst gjøre hva vi kan for at endringene blir så små som mulig.

Prognosene Jansen kom med indikerer at vi blant annet vil ha mer nedbør enn hva vi er vant med i vår kant av verden og havnivået vil komme til å stige. Usikker hvor mye. Dette vil derfor gripe inn i mer enn bare det å kjøre miljøvennlige til og fra jobb. Det vil ha betydning hvordan vi bygger, hvordan vi drenerer nedbør, kaianlegg og mye mer.

Venstre tar disse problemstillingene på alvor og har arbeidet i mange år for å få dette på dagsorden. Vi vil være pådrivere for at en klimaplan for Askøy får den nødvendige fokus.

Venstre har derfor programfestet bla:
– at kommunen i samspill med organisasjoner og private stimulerer til miljøtiltak og arbeider for styrket ENØK-satsing i offentlige bygg, Svanemerke som standard for nybygg.
– tenke miljøvennlig ved fornying av den kommunale bilparken og inngå avtale med leverandør for miljøvennlig drivstoff.
– at kommunen skal satse på økt bruk av tilgjengelig miljøteknologi og velge miljøvennlige produkter til daglig drift og vedlikehold, målet om bærekraftig utvikling skal gjennomsyre all kommunal virksomhet.

En stemme på Venstre er en stemme for en bedre framtid.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**