Valgprogram for Røyken Venstre 2007-11

PRESSEMELDING: Røyken Venstre presenterer kommuneprogrammet for 2007-2011

Røyken Venstre er glad for å kunne presentere et offensivt program som vi går til valg på.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


PRESSEMELDING: Røyken Venstre presenterer kommuneprogrammet for 2007-2011

Se hele programmet som pdf her.

Røyken Venstre er glad for å kunne presentere et offensivt program som vi går til valg på.
Hovedoverskriftene i programmet er:
Det skal være godt å leve i Røyken
Røyken, grønn, nær og levende — en miljøpolitikk for fremtiden
En skole for kunnskap og like muligheter
Et rikt aktivitets- og kulturtilbud i Røyken
Næringsliv og tettstedsutvikling
Trygge veier og et godt kollektiv tilbud
Røyken — en åpen og demokratisk kommune
Inkluderende fellesskap med aktive deltakere
I tillegg er det til hvert kapittel mange, konkrete og målbare punkter om hvilke tiltak Røyken Venstre vil jobbe for i perioden 2007-2011.

– Programmet gir en tydlig retning for hvilke områder Røyken Venstre vil prioritere de neste fire årene, og som bygger på de sakene vi har fått gjennomslag for i inneværende periode. Herunder spesielt innen områder som helse, miljø, tettstedsutvikling og kultur, sier ordførerkandidat Lasse Narjord Thue.
Til valgkampen har Røyken Venstre fått trykt opp et kortprogram med et utvalg av de sakene vi fronter under hver overskrift, mens det helhetlige programmet vil være tilgjenglig på www.venstre.no/royken i hele valgperioden.
– Vi håper og tror mange i Røyken vil kjenne seg igjen i de sakene vi har valgt og prioritere. For Røyken Venstre har det vært viktig å prøve å være mest mulig konkret på alle de sakene som er viktig for oss, og i størst mulig grad ha spesifikke tiltak — ikke bare hvilke tema vi skal jobbe med de neste fire årene, sier ordførerkandidat Lasse Narjord Thue.

For ytterligere informasjon kontakt:
Ordførerkandidat Lasse Narjord Thue
Tlf: 900 24 773
Epost: [email protected]

Leder Røyken Venstre
Mary Sandal Johansen
Tlf: 98628265
Epost: [email protected]

eller se www.venstre.no/royken

——————————————————————————-

Lasse Thue, Daniela Torsvik, Tore Hogstad og Marit Kolbræk

Lasse Thue, Daniela Torsvik, Tore Hogstad og Marit Kolbræk
Foto: privat

Røyken Venstres program 2007 – 2011 (som pfd)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**