Venstre vi ha grenseløst ungdomskort

– Det må bli slutt på at Liertunnellen og Sollihøgda setter bom for fornuften. Ungdomskortet er et miljøkort. Da blir det helt meningsløst å sette bom for bruk av kortet ved fylkesgrensa, sier Venstres 1. kandidat ved fylkestingsvalget i Buskerud Runolv Stegane.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Skoleungdommen i Buskerud har i flere år hatt stor nytte av det såkalte miljøkortet. For 250-300 kroner pr.måned kan elevene reise kollektivt så mye de vil, men bare innenfor fylkets grenser.

Valgkamp S

Foto: Ingvild Stegane

– Det må bli slutt på at Liertunnellen og Sollihøgda setter bom for fornuften. Ungdomskortet er et miljøkort. Da blir det helt meningsløst å sette bom for bruk av kortet ved fylkesgrensa, sier Venstres 1. kandidat ved fylkestingsvalget i Buskerud Runolv Stegane.

Venstre tar nå initiativ i saken og har fått med seg Venstre i Akershus og stortingsrepersentant Borghild Tenden (nestleder i transport- og kommunikasjonskomiteen) i en felles kamp for at ungdomskorte skal kunne brukes som et miljøkort ved reise f.eks. til/fra Oslo.

Ungdomskort

Foto: Roar Olsen

Runolv Stegane, 3. kandidat Helge Stiksrud, Monica Sik Holm,Unge Venstre og 4. kandidat på Ringerike og Borghild Tenden presenterte opplegget i Hønefoss i dag.
– I neste omgang vil vi ta initiativ i fylkestinget til høsten med mål om at Buskerud, Akershus, Vestfold og Oppland setter seg sammen og rydder bort de byråkratiske reglene som i dag setter stopp for en fornuftig og miljøvennlig bruk av ungdomskortet, sier Stegane.

I neste omgang ser Venstre for seg at det må utarbeides et felles billettsystem for området, der også andre som reiser kollektivt skal dra stor nytte av forenklinger. Venstre vil arbeide videre med forslaget fra Lars Sponheim om å innføre en brikke for kollektivreisende. – Målet må være at vi kan reise fritt og f.eks. bytte mellom buss og tog uten at vi hindres av et rigid billettsystem, sier Runolv Stegane.

Oppslag Ringerikes Blad
Oppslag Ringeriksporten

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**