Kjære førstegangsvelger i Røyken

I høst er det lokalvalg. Her har du litt informasjon om hva Venstre står for.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Røyken Venstres sykkelaksjon 23 aug

Røyken Venstres sykkelaksjon 23 aug
Foto: MarySandalJohansen

Kjære førstegangsvelger i Røyken
I høst er det lokalvalg. Her har du litt informasjon om hva Venstre står for.
Venstre er et liberalt parti. Å være liberal betyr at man ønsker et samfunn som er tolerant for ulike syn og meninger, samtidig som det er inkluderende og hjelper dem som faller utenfor. Venstre mener at hver enkelt av oss skal ha muligheten til å leve ut drømmene våre såfremt det ikke går på bekostning av andre eller miljøet.

Noen gode grunner til å stemme Venstre i Røyken:
1. Skole
Venstre vil satse på kunnskap og valgfrihet i skolen. Vi vil ha flere lærere, og vi vil stille større krav til dem som underviser. Vi vil også gi lærerne mulighet til å friske opp kunnskapen sin gjennom bedre etterutdanning. Dette er kommunens ansvar. Vi ønsker en skole hvor hver enkelt elev får en opplæring basert på egne evner, forutsetninger, behov og ønsker.
Venstre i Røyken vil ha sikrere skoleveier og satser derfor på videre utbygging av gang —og sykkelveier. Skolebussene skal tilby sitteplass til alle. Kollektivtilbudet i Røyken må bedres kraftig slik at det skal være mulig med bytte av buss innen rimelig tid.
2. Miljø
Det er helt grunnleggende at vi sikrer et rent miljø for fremtidige generasjoner. Venstre vil ha en storstilt satsing på ren fornybar energi og vi vil som tidligere nevnt bedre kollektivtilbudet.
Vi vil legge til rette for en bedre kildesortering av alt avfall i kommunen. Venstre vil sikre at den resterende strandsonen blir bevart for allmennheten og kommende generasjoner. Vi vil også sikre at natur- og miljøvernhensyn blir ivaretatt i alle regulerings- og utbyggingssaker i Røyken. Der andre partier vil kjøpe seg fri med utslippsreduksjoner i utlandet, vil vi i Venstre ta ansvar der vi bor. Røyken Venstre vil ansette en miljøkonsulent i kommunen for å sikre at miljøtiltakene gjennomføres. Politiske diskusjoner reduserer ikke forurensningen. En stemme på Venstre er en stemme på et parti som jobber for miljøet nå.
3. Fri fildeling
Fildeling er et forholdsvis nytt medium som gir fantastiske muligheter til å spre kultur. Svært mange ungdommer blir stemplet som kriminelle kun fordi de er musikkelskere og liker å laste ned musikk. Venstre vil gjøre fildeling lovlig. Vi ønsker en dialog med interesse- organisasjonene til musikere, sangere og komponister nå slik at deres verk sikrer dem økonomisk snarest mulig. Slik kompensasjon gis i dag til forfattere ved kopiering av bøker. Venstre har ingen tro på at myndighetene klarer å stoppe fildeling fra store internasjonale baser og mener at utøvende kunstnere blir lurt til å tro at dette kan stoppes. Med dagens "ordning" får ikke kunstnerne fem øre og vil fortsette med det.

Bruk stemmeretten din 10. september. Da har du muligheten til å være med på å påvirke hvordan din kommune skal være i framtiden. Vi håper du vil vurdere å stemme Venstre. For mer informasjon — se nettsidene til Unge Venstre på www.uv.no/valg07

Vennlig hilsen
Røyken Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**