Kulturhus på Olaf Ryes plass

Kjell Veivåg og Venstres bystyregruppe vil gjøre Olaf Ryes plass 2 til kulturbygg. Nå har han sendt brev til byrådet med krav om at forslaget vurderes.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Kjell Veivåg

Foto: Reidar Lerdal

Venstres Kjell Veivåg har sendt følgende brev til byrådet:

Venstres bystyregruppe viser til det initiativet som er tatt av en gruppe kunstnere når det gjelder fremtidig bruk av eiendommen Olaf Ryes plass 2. Gruppen ber byråden ta initiativ til at det umiddelbart blir satt i gang et arbeid for å vurdere om Olaf Ryes plass 2 kan defineres som et kulturbygg

Olaf Ryes plass 2 har nå stått tomt i et par år, noe som i utgangspunktet er dårlig forvaltning av et kommunalt bygg. Huset bør derfor etter Venstres mening tas i bruk, og slik vi ser det vil eiendommen passe godt for kunst- og kulturformål. Det vil trolig være mulig å skaffe 10—20 nye arbeidsplasser for kunstnere i bygget. Som kjent er det i dag et stort behov for flere slike arbeidsplasser, jf. de oversikter som er lagt frem av «Atelieraksjonen».

Bygget vil samtidig kunne gi plass for utstillingslokaler som også kan utnyttes til andre kulturformål i bydelen. Slik som huset er utstyrt, kan det være grunn til å vurdere om det kan innredes ett eller flere gjesteatelierer med boligdel som kan benyttes av kunstnere fra andre land, jf. de vedtak som tidligere er gjort i bystyret om at Oslo skal legge til rette for slik utvekslingsvirksomhet.

Venstre vil også minne om den debatten som i øyeblikket pågår om den tiltakende kommersialiseringen på Grünerløkka. Et hus for kunst og kultur, slik som det her er skissert, vil være et viktig bidrag i arbeidet med å skape en mer balansert utvikling i området.

Venstre viser til de retningslinjer som bystyret har vedtatt for bruk av de eiendommer som er definert som «kommunale kulturbygg». På denne bakgrunn ber vi om at byråden tar initiativ til at det umiddelbart blir satt i gang et arbeid for å vurdere om Olaf Ryes plass 2 kan defineres som et kulturbygg, og at det forøvrig utredes hvordan et samarbeid med kunstnere og kulturarbeidere kan organiseres på en mest mulig praktisk og hensiktsmessig måte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**