Lesarbrev i Jærbladet

Lesarbrev frå Mindor Hatlegjerde, listekandidat for Hå Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Mindor Hatlegjerde

Foto: Hå Venstre

Viser til innlegget av Magnar Mattingsdal måndag 20.8. Her blir vår sosialistiske regjering framheva.

Det bekreftar at SP ikkje lenger er eit borgarleg parti.Derfor vyrde velgarar, er mi sterke anbefaling, stem Venstre. Det gir oss sentrumspolitikk som er tufta på sunne borgarlege verdiar, samsundes blir miljøet tatt på alvor. Noko vi treng for å får god og rein mat produksjon.

Dette er svært viktig i ein kommune som lagar store deler av maten vi til dageleg et.

mvh
Mindor Hatlegjerde
Listekandidat, Hå Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**