Venstre vil ha sikre skoleveier!

Å få flere barn til å gå til skolen vil både ha en helseeffekt og en miljøeffekt. Men vi må ha en holdningsendring til sikring av skoleveier. Mange steder på øyen blir bilen prioritert på bekostning av barna. Dette kan vi ikke godta.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Byvegen

Foto: Tore Rykkel

Venstre vil ta initiativ til at kommunale midler til bedre skoleveier vil utløse økte statlige bevilgninger. Dette samsvarer med en tilsvarende ordning for kollektivtrafikk, som Transportøkonomisk institutt har gitt meget gode skussmål.

Det er mange steder grunn til å bli sjokkert og skamfulle over hvor farlige skoleveiene er. Vi må kunne forsikre foreldrene rundt om i kommunen at de trygt kan sende ungene på vei til skolen. Dette er dessuten i ferd med å bli en ond sirkel. Stadig flere foreldre kjører barna til skolen fordi de synes veien er for farlig. Dermed øker biltrafikken. Det bidrar ikke til tryggere skolevei.

Staten må ha en pådriverrolle og et ansvar for å bidra til å trygge skoleveier. Dette er en sak som er viktig for mange og det bør bli en viktig sak i valgkampen. Venstre skal jobbe for sikrere skoleveier både i vårt fylke og i resten av landet og vi forventer at Regjeringen følger opp vårt initiativ.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**