Skogdag i Åmli

AT Skog arrangerte i dag skogdag i Åmli, der fylkets politikere var invitert. Fokus var på høsting og bruk av bioenergi fra skog og kulturlandskap. Fra Venstre møtte førstekandidat i Tvedestrand og fylkesleder Line Mørch.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Line Mørch på skogdag

Foto: Åsulv Løvdal

Det ble vist høstingsmetoder som kantrydding osv. med moderne maskiner, og en maskin som gjorde tømmer og kvist om til flis demonstrerte imponerende effektivitet.
AT Skog ved Åsulv Løvdal poengterte at råstoff som har blitt sett på som avfall, så som hogstavfall og virke etter kantrydding, kunne utnyttes til bioenergi. Skogindustrien selv er i gang med å utvikle utnyttbare bioenergiprodukter. På skogdagen fikk man se og sammenligne ved, flis, briketter og pellets.
Politikerne fikk anledning til å kommentere og stille spørsmål. For Venstrepolitikere er det interessant å se at de andre partiene ett etter ett kommer etter og erkjenner at vi har klima- og miljøutfordringer vi må og kan gjøre noe med, etter at vi i over en generasjon har sagt akkurat det samme. Men det positive med det er at det etterhvert vises konkret vilje til å gjøre noe.
Det er vel og bra at skogeierne produserer biobrensel, men den gjør ingen nytte hvis den bare blir liggende i store hauger. Bygninger må lages slik at de kan fyres med ved, flis eller andre slike produkter. Det er her lokalpolitikerne kan gjøre noe, når de bygger skoler, eldrehjem, rådhus, kulturhus og andre store hus med behov for oppvarming. De kan også sørge for fjernvarmeanlegg i nye boligfelt, stille krav om alternative oppvarmingsmåter til strøm osv., og på andre måter legge til rette for miljøvennlig oppvarming.
Dagen i Åmli var lærerik, og AT Skog skal ha ære for arrangementet, ikke minst fordi de på denne måten fikk satt fokus på klimapolitikk i valgkampen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**