Det skal være godt å leve i Hurum

Kommunen skal gjøre sitt ytterste for å gi mennesker i alle aldre et godt helse- og omsorgstilbud. Venstre støtter helhjertet opp om folkehelseprosjektet. Vi skal ha et godt forebyggende helsetilbud for barn og unge. Eldre som vil bo hjemme skal få den hjelpen som er nødvendig. De som vil ha sykehjemsplass skal få det. For kommunens egne medarbeidere vil Venstre foreslå å etablere senioravtaler der en f.eks. kan arbeide i redusert stilling med opprettholdelse av lønn.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Hender, leie

Foto: Microsoft

Venstre vil:
– at tilbudet for barn og unge styrkes
– arbeide for etablering av åpen barnehage
– etablere flere sykehjemsplasser
– ha et bedre tilbud av hjemmebaserte tjenester
– sikre en god ambulansetjeneste i Hurum

Du kan også se hva Buskerud Venstre vil jobbe for på dette området her

Du kan lese om Venstres forslag til seniorpolitikk for ansatte i Hurum kommune her

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**