En miljøpolitikk for fremtiden

Hurum Venstre vil gjøre det mulig for alle å velge miljøvennlige løsninger. Hurum kommune skal bli kjent som den miljøvennlige kommunen. Kommunen skal redusere sine egne utslipp av klimagasser.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Havblikk, hav, sjø, strand

Foto: Finn Dale Iversen

Hurum skal bli en "rettferdig handel" kommune, en kommune som handler miljøvennlig og som kjøper produkter, for eksempel kaffe, som gir bønder en rettferdig pris. Det er her melkekartonger blir til papir, det er her vi fremstiller biodiesel. Hurum skal sikre de få åpne strandsoner som er igjen rundt Oslofjorden og Drammensfjorden.

Venstre vil:
– sikre at den resterende strandsonen blir bevart for allmennheten
– sikre at natur- og miljøvernhensyn blir ivaretatt i alle regulerings- og utbyggingssaker
– legge til rette for en bedre kildesortering av alt avfall
– arbeide for at alle bensinstasjoner i Hurum selger biodiesel

Les også “Etterlyser helhetstenkning” her

Les Venstres interpellasjon om klimaplan for Hurum Kommune.

Les også hva Buskerud Venstre ønsker å gjøre for miljøet her

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**