Mørkeblått i Lier?

Har Frp fortjent å få fremgang i Lier?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Nina E. Johnsen

Foto: privat

Nina E. Johnsen, ordførerkandidat for Lier Venstre

Det er merkelig hvordan ting kan snus på hodet på relativt kort tid.
En meningsmåling fra Lier tatt for 1 uke siden og publisert i dag, gir stor framgang for Frp og kraftig tilbakegang for SV. Umiddelbart kunne vi si at lokalpolitikk er urettferdig. SV`s kommunestyregruppe er ca 100 ganger mer aktive enn Frp, både som forslagsstillere og fra talerstolen. Ca 80 % av Frps gruppe har aldri ytret en politisk mening og de møter dessuten hverken på stand eller i lokale debatter. Men folket stemmer på Siv og Carl og straffer SV for innsatsen i regjering, -sånn er livet.

Det som derimot er interessant å spekulere over, er hva en Frp dominert gruppe kan komme til å bety for “Grønne Lier”.
For de fleste vet ikke at Frp konsekvent stemmer for alle utbyggingssaker som kommer til politisk behandling, uansett om det skal bygges på et landbruks-, natur-, eller friområde.
De har uttalt at de ønsker en sterk befolkningsvekst i hele bygda og vil gjerne bryte marka-grensen for å realisere enda større boligutvikling.

Mange flere innbyggere gir dessuten økt press på infrastruktur og behov for enda mer asfaltlegging.

Slik får vi “Grå Lier”.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**