Selvstendige partier — felles verdier

Drammen Byliste, KrF og Venstre (sentrumspartiene) innkaller til felles pressekonferanse for å presentere sitt samarbeid foran kommunevalget 2007. Pressekonferansen avholdes på Holmennokken fredag 31. august -07 kl 18. Deltagere på pressekonferansen er de tre partienes førstekandidater.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Samarbeidet mellom de tre partiene er valgteknisk. Partiene har imidlertid som intensjon frem mot og rett etter valget, å utarbeide en felles politisk plattform.

Viktige saker i den felles politisk plattform vil være:
Skole og oppvekst
Eldreomsorg
Miljø og byutvikling
Inkludering og integrering

Sentrumspartiene vil støtte Tore Opdal Hansen som ordfører i Drammen i neste bystyreperiode. Samtidig beklager vi at Arbeiderpartiet og SV har tvunget frem denne avklaringen med sitt utspill om en unionserklæring i Drammens Tidende 27. august -07.

Kontaktpersoner (fra venstre):

Felles verdier - Forskjellige partier

Foto: Tom Hedalen

Drammen KrF: Odd Gusrud
tlf 918 43 221

Drammen Venstre: Asgeir Osnes tlf 934 29 292

Drammen Byliste: Jan Inge Eidem tlf 991 65 400

Les også Drammen Venstre er et borgerlig sentrumsparti.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**