Eiendomsskatt som valgflesk

Eiendomsskatt får store oppslag i Lågendalsposten. Motstandere ber om at folk stemmer Senterpartiet, Høyre eller Frp. I valgbrosjyrene vi har fått, sier Senterpartiet: Sp er mot eiendomsskatten, og vil arbeide for en nedtrapping i perioden. Høyre sier: Redusere eiendomsskatten gradvis, med sikte på å fjerne den helt. Og Frp sier: Frp vil gradvis redusere eiendomsskatten inntil denne er fjernet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Så fint. Da er vi enige med disse tre. Venstre sier i sitt program: Vi har håp om at vi kan klare å trappe ned eiendomsskatten i løpet av kommende periode, og vi vil da trappe den ned for alle. (dette finner du i den utvidede versjonen av programmet som du kan få på stand i Storgata eller finne på nettet). Vi synes ikke eiendomsskatten er en god løsning, men nødvendig inntil vi får gjort andre økonomiske grep som gir oss blant annet den skolen og det barnevernet vi bør ha i Kongsberg. Du må ikke tro at det finnes enkle løsninger på dette. Det har jeg lett etter i 20 år nå i Kongsbergpolitikken. Men mindre byråkrati og administrasjon, og mer til dem som jobber nærmest innbyggerne, er en vei å gå.

Øystein Senum
Kongsberg Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**