Godt besøk på www.venstre.no/austagder/risor

Med opp til 20 besøkende i timen, og besøkstall som peker rett oppover er Risør Venstre godt fornøyd med Internet satsing foran årets valg. Nå starter vi på arbeidet med å videreutvikle hjemmesiden til å bli et permanent bindeledd mellom innbyggerne i Risør og våre politikere.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Wenches georginer - 2

Foto: Jan Einar Henriksen

Informasjon og kommunikasjon er viktig i all virksomhet, og en forutsetning for å bygge gode relasjoner og samhandling parter imellom. Enkelt å si i festtaler, men vanskelig å gjennomføre i praksis. Uansett ønsker Risør Venstre å etablere god informasjon og åpen kommunikasjon politikere imellom, mellom politikere og administrasjon og ikke minst ovenfor Risørs innbyggere.

Risør Venstres hjemmeside vil derfor aldri bli helt ferdig utbygget, men stadig være i endring i takt med tiden. Vi ser for oss en aktiv og deltagende hjemmeside, hvor flest mulig av våre velgere og sympatisører aktivt deltar.

Kontakt oss på [email protected]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**