Ja til kunnskap i skolen, sier Marianne Berg Korneliussen

Lier Venstre vil fokusere mer på innholdet i skolen, enn gratis mat og oppbevaring av ungene våre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Venstre og skole

Det har vært stort fokus på skolebygg og skolestruktur, men mindre på innholdet i skolen. Dette er beklagelig, for skolen er langt mer enn de ytre rammene som bygget representerer. Lier Venstre er opptatt av det som skjer i undervisningen, og ønsker å fokusere på de gode lærerne som hver dag har sitt virke i Liers 10 barne- og 4 ungdomsskoler.

For å holde på den gode kompetansen mener Venstre at det er viktig å gi lærerene et kompetanse år for å fornye sine kunnskaper i en verden som stadig er i utvikling. For å holde tritt med dette er det viktig at lærerne får muligheten til å ta etterutdanning uten at det skal bety dobbeltarbeid.
Det er viktigere at det brukes penger på kompetanseheving enn på full skoledag og gratis mat. For hva skal elevene på en skole i 8-10 timer hvis det eneste tilbudet er et sted å være med et eple i hånda. Venstre vil heller prioritere kunnskap i skolen.
Lier Venstre vil gi lærerene rom til å gripe dagen! Det kan realiseres gjennom gode lærere, som settes fri til å utøve sitt yrke som kunnskapsformidlere og pedagoger.
Lier Venstre mener det er på tide å gå rammene til skoleverket mer i sømmene.
Har vi nok midler til tilpasset opplæring?
Hvor setter vi grensen for utløsing av ekstra ressurser til den enkelte elev?
Skal alle lærere kunne undervise i alle fag, eller skal vi kreve et minstemål av utdanning innen de enkelte fag en underviser i?
Lier Venstre ønsker en lokal debatt omkring disse temaene. Vi er stolte av skolene i Lier, men ser mange utfordringer framover.
Stem på Venstre hvis du mener kompetanseheving hos lærerne er viktigere enn et gratis eple i hånda!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**