Fremst i klima- og miljøspørsmål!

Venstre fremmet gjentatte forslag om satsning på energisparing i Asker kommune, uten å oppnå flertall. Etter siste kommunevalg, da Venstre kom i posisjon, fikk vi endelig gjennomslag. Asker har nå et omfattende energieffektiviseringsprogram som årlig sparer kommunen for millioner og gir store miljøgevinster!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Sparepæren - 80% energireduksjon.

Sparepæren – 80% energireduksjon.

Avfall er en ressurs som kan og bør gjenvinnes. I Venstre har vi vært tålmodige i vår utålmodighet på den lange veien mot gode avfallsløsninger. Nå er tiden moden for kildesortering av matavfallet. Vi var det eneste partiet som stemte for kildesortering av matavfall i for et år siden, men i år kom endelig vedtaket!

Vann- og avløpsnettet i Asker er i dårlig forfatning, det lekker som en sil. Venstre har vært pådriver for å få orden på dette, og de senere årene er endelig utskiftningstakten på ledningsnettet på et akseptabelt nivå.

Et miljøvennlig transportmønster krever økt satsning på alternativene til bilkjøring. Venstre har kjempet for transporttilbudet på fjorden, økt trafikksikkerhet, flere stier og turveier i nærområdene, attraktive løsninger for transportsyklistene og bedre kollektivtransport med parkeringsløsninger ved knutepunktene. Arbeidet har gitt gode resultater. Blant annet har Asker nå en offensiv trafikksikkerhetsplan, nye parkeringsløsninger på gang for togpendlerne og en sykkelstrategi under arbeid — med fokus på transportsyklistene.

Kommunens egen virksomhet er også i ferd med å få et tydelig grønnskjær. Vedtak av etiske retningslinjer i forvaltningen av energifondene og utnevnelsen som "Fairtrade kommune", etter påtrykk fra lokale Unge Venstrelag, er eksempler på det. Venstre har flere ganger foreslått at det innføres miljøregnskap, såkalt grønt regnskap, for kommunens virksomhet.

Venstres mangeårige arbeid med å gjøre Asker til en mer miljøvennlig kommune gir resultater, og har fått ekstra vind i seilene med økt klimaoppmerksomhet. Men mye gjenstår. En stemme til Venstre er en stemme for et mer miljøvennlig Asker.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**