Leserinnlegg RHA 06.09.07: Venstre er imot eiendomsskatt

Eiendomsskatten bidrar til økte sosiale forskjeller. Den rammer de svakeste, de med lav inntekt, som minstepensjonister, trygdede og sosialhjelpsmottakere — når disse eier sin egen bolig.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Det er her snakk om en trippelbeskatning. Først betaler man skatt av inntekt, deretter kjøper man seg bolig som man alt har betalt formueskatt for og så kommer eiendomsskatten i tillegg som en tredje beskatning. For folk med god råd spiller ikke dette noen særlig rolle, men dette rammer som så mye annet, de som har minst fra før.

I byene er det ikke så vanlig at man eier sin egen bolig, men på bygdene er dette ganske annerledes. Innføring av eiendomsskatt slik vi ser det, ikke minst i kombinasjon med lave kommunale sosialhjelpssatser, vil bare bidra til å skape økte sosiale forskjeller og enda flere tapere.

Venstre er derfor imot eiendomsskatt i Hurum.

Marianne Arctander8

Foto: Gunn-Torill Homme Mathisen

Marianne Arctander, 1. kandidat

Gunn-Torill H.M. juli 07

Foto: Tove Kristiansen

Gunn-Torill Homme Mathisen, 3.kandidat

Finn Dale Iversen 5. kandidat

Foto: Severin Romer Iversen

Finn Dale Iversen, 5.kandidat
Hurum Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**