Leserinnlegg Røyken og Hurums Avis 08.09.07: Honnør til Hurum Røde Kors

I et oppslag i RHA 28.aug. kan vi lese at Hurum Røde Kors ønsker å starte opp leksehjelp i skolen for elever fra 5.til 7.trinn. Venstre applauderer initiativet!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Vi er glade for at det er frivillige organisasjoner i kommunen vår som ønsker å gjøre en innsats for andre. I samfunnet er vi avhengig av at enkeltmennesker og frivillige organisasjoner trår til. Kommunen må derfor legge til rette for og gi sin støtte til de aktiviteter engasjerte mennesker tar initiativ til.

Det er et viktig og nyttig bidrag til å bedre læringen blant elevene at det nå blir tilbud om leksehjelp til elever på Filtvet og Tofte skole. Ulike barn har ulike behov for hjelp og veiledning. Ikke alle foreldre har like god mulighet til å følge opp lekselesningen hjemme og ikke minst for barn av disse er leksehjelptilbudet svært positivt.

Venstre vil at barn og unge skal få en mulighet til faglig og personlig utvikling, uansett forutsetninger. Dette tilbudet kan være et bidrag til jevne ut forskjellene mellom de som får hjelp hjemme og de som ikke gjør det.
Vi håper at prøveprosjektet blir vellykket slik at tilbudet kan utvides til å gjelde flere skoler i Hurum.

Portrett Gunn-Torill Homme Mathisen

Foto: Kristi Homme

Gunn-Torill Homme Mathisen
leder og 3.kandidat
Hurum Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**