Åpent møte tirsdag 4 september 2007 kl 18:00. Samlingspunkt brygga på Odden (v/hurtigbåtanløpet)

“Vi ønsker å sette fokus på rettigheter/muligheter i familiepolitikken for grundere/studenter.
Det moderne trygdesystem har svakheter som vi vil rydde opp i”

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Pressemelding:

Studenter og grundere — mangler "rom" for barnefødsler

Hei, sender en pressemelding om åpent møte tirsdag 4. september
Foruten venstrekvinnene Torill Skogsholm (leder av venstrekvinnelaget) og Nina E. Johnsen (2.

Hilde Thorud

Foto: Venstre

kandidat på fylkestingslista Buskerud Venstre) vil daglig leder av Røyken Næringsråd Hilde Thorud delta som innledere på møtet.

Stikkord:
"Vi ønsker å sette fokus på rettigheter/muligheter i familiepolitikken for grundere/studenter.
Det moderne trygdesystem har svakheter som vi vil rydde opp i"

Innleder: Hilde Thorud:
Egen karriere, kvinner må tørre å satse og gripe de muligheter som byr seg

Torill skogsholm

Foto: privat

Innleder: Torill Skogsholm:
Etisk ansvar for å rydde opp i trygdesystemet – barnefødsler.

Fedre må kunne opparbeide egen rett til fødselspermisjon med lønn.
Trygdesystemet medfører et sorteringssamfunn vi ikke vil ha. På tide å rydde opp!

Nina E. Johnsen, 2.kandidat fylkestingslista for V i Buskerud

Foto: Gunn-Torill Homme Mathisen

Innleder: Nina E Johnsen:
Kvinner og verneplikt

Enkel servering
Alle er velkommen!

Arr: Venstrekvinnelaget i Røyken

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**