Gjør Rådhuset til et Miljøfyrtårn

Venstre ønsker en offensiv miljøpolitikk for Drammen. Politikerene og den sentrale kommuneadministrasjonen må gå foran i dette arbeidet. Vi foreslår derfor å følge Liers eksempel – gjør Rådhuset i Drammen om til et Miljøfyrtårn !

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


En av verdens mest miljøvennlige byer
Venstre vil at Drammen skal være en av verdens mest miljøvennlige byer. En by med lave klimagassutslipp, ren luft og rent vann – en by som satser på kollektivtransport og ivaretar sitt biologiske mangfold. Venstre vil drive miljøvern gjennom nødvendige og fornuftige tiltak som bidrar til reduksjon av forurensingen i Drammen.

Båtidyll på elva

Foto: Claus Haals

Sertifisering av private bedrifter og kommunal virksomhet som Miljøfyrtårn er et viktig steg på veien mot Miljøbyen Drammen.

Hvem skal gå foran ?
Drammen kommune er en stor aktør og har mulighet til å påvirke. Drammen Venstre vil jobbe for at politikerene og den sentrale kommuneadministrasjonen går foran i arbeidet mot Miljøbyen Drammen. Rådhuset må derfor bli et Miljøfyrtårn.

Bedrifter/virksomheter sertifisert som Miljøfyrtårn viser:
* redusert energibruk
* høy grad av kildesortering av avfall
* lavere sykefravær

Ved anskaffelser av varer og tjenester som foretas på vegne av Drammen kommune skal det alltid tas miljøhensyn. Drammen kommune skal ikke kjøpe varer og tjenester fra leverandører som bryter sentrale miljømål og menneskerettigheter i sin produksjon eller virksomhet.

Drammen har idag 20 sertifiserte Miljøfyrtårn.

Les om vår Miljøpolitikk og vårt Miljømanifest.

Tom Hedalen

Foto: Asgeir Osnes

Tom Hedalen
Tlf 909 59 433

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**