Lokale folkevalgte skal sikre dine rettigheter

Vårt engasjement er din trygghet for godt tilbud i kommunen. Vi vil ha et sterkt lokaldemokrati hvor mange deltar. Det ropes etter flere rettigheter i samfunnet. Men når vi som borgere blir mer opptatt av å hevde våre rettigheter fremfor å yte vår part så faller velferden. Velferden skal sikres med lokal dømmekraft og engasjement.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Skal pengene følge brukeren? Skal pasienten hevde sine rettigheter? Da får vi et sentralstyrt rettighetssamfunn som advokatnæringen vil tjene mest på. Når vi krangler om eierskapet til ingeniørenes arbeid da får vi flere advokater som bistår i krangelen og færre ingeniører som sørger for at vi bygger, og dermed mindre å dele på. Det samme skjer i omsorgen. Skal vi krangle om våre rettigheter i kronebeløp så taper vi i omsorgen for dem som virkelig trenger hjelpen.

En lokalpolitisk vurdering av behovene er mer målrettet og mer effektivt. En god profesjonell administrasjon i kommunen med et godt folkevalgt styre som innehar kunnskap om kommunen og befolkningens behov gir den beste form for ytelser. På denne måten får vi en rask vei fra brukeren til besluttende organer. Vi får de mange valgte representanter som ombudsmenn for oss alle.

Dette er slik vi er vant med å ha det, men dette er i ferd med å forvitre. De fleste partier går i dag inn for flere lovfestede rettigheter når problemer skal løses. Også i Asker har de folkevalgte styrene blitt borte og makten er samlet på færre hender og dermed mer makt i administrasjonen. Jeg er redd for at vi blir byråkratisert bort.

Vi i Venstre går inn for lokale løsninger.

Stem på noen du stoler på.

Stem på Venstre som vil beholde lokalt folkestyre i kampen mot embedsmannsstyret.

Jan Erik Wilhelmsen
5. kandidat Venstres liste Asker

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**