Ordførerens habilitet

I flere innlegg i Lp i senere tid er det blitt reist tvil om ordfører Vidar Landes habilitet i Funkeliasaken. Spørsmålet ble da også reist av RV før kommunestyrets votering i saken sist torsdag. Det vakte umiddelbart sterke følelsesmessige reaksjoner fra flertallet da jeg støttet RV ved å si at jeg godt kan forstå at spørsmålet reises. Observante lesere har jo registrert at når utbygger eller ordfører uttaler seg offentlig om Funkeliasaken, så sier de akkurat det samme. I Lp lørdag bekrefter en annen av utbyggerne, Roger Rustand, at flertallsvedtaket fra kommunestyret er i tråd med utbyggernes ønsker.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


De som innledningsvis talte varmest om dette prosjektet offentlig var utbyggeren Peer Bakke, turistsjefen i Kongsberg Arvid Lyngås og ordfører Vidar Lande. På direkte spørsmål om det eksisterer spesielle relasjoner mellom disse har jeg svart at det vet jeg ingenting om. Men det vi vet er at i Kongsberg er det tidligere turistkontoret nå organisert som et aksjeselskap, Kongsberg Turistservice AS. Reiselivsnæringen har majoriteten i selskapet og Kongsberg kommune representerer 18%. Turistsjefen er daglig leder og han forholder seg til et styre hvor nettopp Peer Bakke som aksjonær er styreleder og hvor Vidar Lande er kommunens styrerepresentant. Det er dette selskapet som eventuelt skal håndtere utleie av de påtenkte leilighetene, hvis det nå er utleieleiligheter det blir til slutt.

Det er gjerne slik at et styre for et AS jobber seg frem mot en ens oppfatning i saker de behandler. Etter aksjeloven har styrets medlemmer et personlig ansvarlige overfor seskapet. Jeg forstår imidlertid godt at folk reagerer på at ordfører og utbygger/styreleder fronter utbyggers sak sammen. En ordfører representerer kommunestyret og et kommunestyre må nødvendigvis legge bredere samfunnsmessige interesser til grunn ved vurdering av utbyggingsprosjekter enn hva utbygger gjør ut fra sine økonomiske interesser.

Jeg ser at spørsmålet om hvor vidt ordføreren kan anses å være uhildet eller habil i kommunestyrets behandling av saken er interessant. Imidlertid skal det mye til før en politiker er inhabil i begrepets juridiske forstand. Derimot mener jeg at når utbygger og ordfører fremstår som Knoll og Tott i en omstridt utbyggingssak, er det lite troverdig i forhold til om saken har fått en nødvendig avbalansert håndtering av ulike intresser i lokalsamfunnet. Det er nødvendigvis kritikkverdig.

Øyvind Eek-Jensen
Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**