Østfoldkysten for bedre miljø, kultur og helse

Vi kan by fram Østfold på en mye rikere og mere aktiviserende måte dersom det planlegges og gjennomføres smarte grep langs kysten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Østfold Venstre vil jobe for at Østfoldkysten gjøres mere tilgjengelig for almenheten. Vi har en flott kyst, kodt klima og store muligheter for friluftsliv og rekreasjon. I tillegg ligger kulturinstitusjoner i umiddelbar nærhet mange steder.

Dette bør tilrettelegges på en bedre måte slik at flere kan nyte godt av kysten både i næringsøyemed og til ren nytelse. Vi må ta aktivt i bruk våre fyrstasjoner, teltmuligheter og andre muligheter for overnatting og samtidig tenke oss sykling, padling/roing og riding. For å få dette til er det en
forutsetning at ferdselsretten i strandlinja forsvares. Da legger vi tilrette for et aktivt fritidstilbud både for frivillige lag og foreninger, for enkeltmennesker og familier og for næringsutvikling.

Vi kan by fram Østfold på en mye rikere og mere aktiviserende måte dersom det planlegges og gjennomføres smarte grep langs kysten. Her er et stort potensiale for bedre helse, større kultur- og naturopplevelser og en spennende turistnæring!

Venstre på fylkestinget vil gjennom planarbeid og stimulering bidra til at dette skjer.

Gi oss din stemme for et rikere og mere spennende miljø langs Østfoldkysten.

Marta Daltveit Lindås
2.kandidat til fykestinget for Østfold Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**