Lensmannskontoret må forbli i Frogn!

Frogn Venstre, representert ved sin justisminister Odd Einar Dørum, ga for to år siden sin miljøpris til Frogn lensmannskontor og lensmann Åmodt.
Prisen var en påskjønnelse for det forebyggende arbeidet våre lokale politifolk gjør overfor ungdommene våre.
Dette arbeidet må ikke rasjonaliseres vekk!
Ordfører Vestby har Venstres helhjertede støtte i arbeidet for å beholde lensmannskontoret her i Frogn.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Horgenbefaring Terje og Odd Einar

Foto: Anniken Holtnæs

På samme måte som Åslaug Haga grep inn og reddet Biltilsynets avdeling i kommunen vår, er jeg redd at vi også her vil trenge håndfast, politisk hjelp.
Politiledelsen har hele tiden hengende over seg et krav om å bli mer rasjonell og å drive mest mulig økonomisk, men det er dessverre ikke forenelig med et nærpoliti. Derfor bør kommunestyret snarest fatte et vedtak hvor vi samlet lister opp argumentene for å bevare et lokalt og godt synlig politikorps, som kjenner sine innbygger og som vet hvem som trenger hjelp og veiledning.

Dette blir noe av det første det nye kommunestyret bør fatte vedtak om, og jeg oppfordrer Vestby om å sette igang adminstrasjonen med å forberede en slik sak, så den ligger klar til første møte etter valget.

Terje Johansen
Frogn Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**