Leserinnlegg Røyken og Hurums Avis 07.06.07: Livsviktig oppgave

Det har vært mye lokalt fokus på RV 23 i det siste, både i form av lokalavisens dekning og gjennom befaring med oss lokalpolitikere. I lang tid har det vært klart at Auvi-krysset er en farlig trafikkfelle, bl.a. med flere dødsulykker, uten at noe blir gjort med problemet. Den manglende videreføringen av RV 23 til E 18 innebærer dessuten en stor risiko både for myke og harde trafikanter langs den underdimensjonerte veistrekningen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Standarden på fylkesveiene i Hurum representerer også en stor ulykkesrisiko for myke og harde trafikanter. Enkelte steder er veiene bokstavelig talt i ferd med å gå i oppløsning ved at veidekket er sprukkent og ujevnt og massene under er i ferd med å skli ut, andre steder er veiene for smale til at ulike veigående kjøretøy kan passere hverandre på en forsvarlig måte.

Etter forslag fra de lokale Venstre-lagene i Hurum og Røyken har Buskerud Venstre prioritert RV 23 i sitt program for perioden 2007-2011, ettersom det er fylkespolitikerne som bestemmer hvilke veier og veiprosjekter i fylket som skal prioriteres i Nasjonal transportplan. Det er også fylkespolitikerne vi må presse for å få fart i oppgradering og veldikehold av lokale fylkesveier. Derfor er det viktig at vi lokalpolitikere trekker sammen for å fremme livsviktig prioritering av veiene i Hurum og Røyken, og legger kollektivt press på våre kolleger i Fylkestinget, samt at velgerne stemmer på partier som prioriterer disse sakene i sine fylkesprogram.

Rune Sandsether, Hurum Venstre

Foto: Finn Dale Iversen

Rune Sandsether,
2. kandidat på Hurum Venstres liste

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**