Lokale retningslinjer for utbygging og utforming av Kragerø

Med respekt for Kragerø må vi snarest få på plass lokale retningslinjer for utbygging og utforming av byen vår!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Kragerø kommune har retningslinjer for skilting. Det er bra, men ikke nok!

Derfor fremma Venstre i forbindelse med Skrubbodden saken 24. januar i år at Kragerø kommune skal utarbeide lokale retningslinjer for den såkalte “Skjønnhetsparagrafen”; § 74 i Plan og bygningsloven. Dette ble vedtatt.

Sist bygningsråd 22. august, fremma Venstre igjen forslag om at disse retningslinjene må utarbeides og fremmes til politisk behandling. Venstre synes det er helt logisk og nødvendig at disse kommer på plass før bebyggelsesplaner i Kirkebukta fremmes. Administrasjonen ba tynt om ikke å få dette “kravet” nå, siden de er så hardt pressa med arbeid. Undertegnede tok dette signalet og la forslaget ned inntil videre, men synes dette er svært beklagelig i forhold til at vi snart skal ta stilling til utforminger av våre nye bydeler!

Venstre vil ikke ha en “fra hånd til munn” politikk når det gjelder å ta politiske valg på utforming av Kragerø. Med respekt for Kragerø og for framtiden, vil Venstre ha helhet og sammenheng, og vil stå på for å få til klare føringer for utbygging av denne historisk særegne småskalabyen. På denne måten vil utbyggerne som kommer, unngå å fremme utbyggingsprosjekter som bryter tvert med lokale retningslinjer, og innbyggerne kan føle seg tryggere på at politikerne er mer til å stole på fordi de har avklarte føringer å forholde seg til.

Venstre vil få lagt disse retningslinjene inn i den forpliktende miljøplanen som skal utarbeides. En miljøvernkoordinator skal ansettes, og dermed kan det administrativt bli satt på dagsorden. Venstre vil være utålmodige og se til at retningslinjene kommer på plass så snart som mulig!

Solfrid Rui Slettebakken
1. kandidat Kragerø Venstre

Innlegget står også i Kragerø Blad Vestmar her

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**