Hvordan stemmer jeg?

Må jeg stemme på samme på samme parti ved kommune- og fylkestingvalg?. Må jeg stemme på samme parti som ordføreren er kandidat for? Spørsmålene er mange, og nedenfor forsøker vi å redegjøre for de praktiske sidene ved valget 10. september 2007.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Valg 2007

Foto: www.valg.no

Er du mannstallsført i Risør kan du møte på , og avgi din stemme i hvilket som helst stemmested innen Risør kommune på valgdagen. Se egen sak om hvor du kan stemme.

Har du ikke mulighet til å avgi din stemme på valgdagen, kan du avgi forhåndsstemme på kommunehuset i Risør alle hverdager fra kl 0800 – 1500. I tillegg er det langåpent torsdagene 30/8 og 6/9 til 1800 samt lørdag 1.9. da det er åpent fra 1000 – 1400. Du kan også forhåndsstemme i den kommune du befinner deg i frem til 7. september 2007. Husk imidlertid å avgi stemme i så god tid at din forhåndsstemme kommer frem til Risør valgstyre før valglokalene stemmer kl 2000 valgdagen. Ellers blir din stemme forkastet.

Ta med deg det valgkort når du skal avgi din stemmen, da sparer du deg selv og andre for tid.

Nytt av året er at du må ha med deg legitimasjon. Det er spesielt viktig om du vil avgi stemme på et sted ingen kjenner deg. Det ville jo være dumt om din stemme blir forkastet om valgfunksjonærene ikke kjenner deg av utseende. Avgir du din valgstemme i din egen stemmekrets regner vi med at en eller flere (eller alle) kjenner deg og da ser vi ikke behov for legitimasjon. På den annen side er det viktig å ta med legitimasjon for å være på den sikre siden.

I valglokalet henvender du deg til de som sitter med manntallet – oppgi navn, vis valgkort og legitimasjon. Når du er krysset av i manntallet vil du bli vist bort til et avlukke hvor du vil finne alle valglistene.

Venstreliste

Foto: Jan Einar Henriksen

1: Hvit valgliste gjelder for kommunestyrevalget i Risør
2: Blå valgliste gjelder for fylkestingsvalget i Aust Agder
3: Rosa valgliste gjelder for det direkte ordførervalget i Risør.

Det er ingen sammenheng mellom de tre ulike valgene. Du kan selv bestemme om du vil avgi stemme for alle tre valgene, ved to eller bare ett av de tre valgene.

1 – Finn de stemmesedlene du vil bruke – obs bare en for hvert valg og ta dem med deg inn i et avlukke hvor du kan bearbeide listene (dvs om du ikke har med deg ferdig bearbeidede lister hjemmefra).

2 – Gjør eventuelle endringer på stemmesedlene.

Hvite valglister: Du kan levere en blank liste – dvs du gir alle på listen en lik stemme i den rekkefølge de står på listen. Dersom du ønsker at en eller flere kandidater skal få en ekstra stemme setter du et ekstra kryss for de(n) aktuelle kandidat. Du kan også føre opp kandidater fra andre lister – men da svekker du din opprinnelige liste tilsvarende. Du kan ikke stryke kandidater.
Blå valgliste: Her spiller det i prinsippet ingen rolle om du gir ekstrastemmer, eller leverer en blank liste da det skal relativt mange stemmer til for å oppnå en endring i forhold til den opprinnelige listen.
Rosa valgliste: Her må du sette kryss for den kandidaten du ønsker som ordfører.

Valgurne 2

3) Brett deretter stemmesedlene slik at partinavnet ikke vises og feltet for stempling vender ut mot valgfunksjonæren – da kan ingen se hva du stemmer. Det skal ikke brukes konvolutt eller annet omslag rundt stemmesedlene.

4) La valgfunksjonæren stemple utsiden av stemmesedlene. OBS. Alle stemmesedlene må ha stempel for å bli godkjent!

5) Legg deretter de stemplede stemmesedlene i valgurnen, og du har gjort din borgerplikt i år også.

Lykke til og godt valg hilsen Risør Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**