Lindumlukta må bort !

Venstre tar nå saken til kontrollutvalget hvor vi vil foreslå at det gjennomføres en ekstern, uavhengig granskning for å få en vurdering om både Drammen kommune og Lindum Ressurs og Gjennvinning har gjort det som er mulig for å følge opp luktproblemene knyttet til avfallsplassen. Samtidig vil Venstre foreslå å fjerne eieruttaket på åtte millioner slik at bedriften får ytterligere midler til å gjennomføre luktreduserende tiltak.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Følgende spørsmål ble stilt til politikerene v/gruppelederene i Bystyret. Venstres svar er gitt under hvert spørsmål. (Svarene i dagens Drammens Tidende er avkortet av plasshensyn skriver avisen).

1. Hvordan kunne du/dere si ja til bygging av boliger så nær Lindum, når luktsituasjonen ennå ikke var avklart ?
Politikerne hadde nok tro på at problemene kunne løses. Det må også sies at etter at området på Knive ble regulert for boliger har avfallsmengden økt mer enn man kunne forutsi.

2. Hvorfor har kommunen, som eier av Lindum Ressurs og Gjenvinnin, ikke gjort noe med lukten før ?
Problemet er tatt opp med jevne mellomrom, men det hjelper ikke når de tiltakene som er gjort ikke virker godt nok. Det er nå avgjørende at konsesjonsvilkårene fra Fylkesmannen blir skjerpet.

3. Har du dårlig samvittighet overfor naboene ?
Ja, for Venstre mener det er nærmest umoralsk at storsamfunnet påfører et mindretall så store plager. Dette kan sammenlignes med Godsterminalens aktivitet i Nybyen og de plager beboerne her blir påført.

4. Hva vil dere gjøre nå ?
Venstre vil i kontrollutvalget foreslå at det blir gjennomført en ekstern, uavhengig gransking for bl.a. å se på dagens håndtering av avfallet, selskapets økonomiske muligheter for forbedring, mulige alternative løsninger og tidsperspektivet for deponi på Lindum.

5. Vil ditt parti gå inn for at kommunen skal si fra seg alt utbytte fra Lindum, slik at bedriften kan bruke enda mer penger på luktreduserende tiltak ?
Ja, Venstre har sagt at det ikke skal tas ut en krone av overskuddet før luktproblemene er løst, og ved første budsjettbehandling vil vi foreslå null uttak.

6. Hvor mye lukt bør folk som bor ved en avfallsbedrift tåle ?
Her må man ta utgangspunkt i en null-visjon og gjøre alt for å nå den.

7. Har kommunen et moralsk ansvar for de ulempene naboene til Lindum er blitt utsatt for ?
Ja, viser til svar i pkt. 3. Noe av kommunens ansvar må dessuten være stadig å minne befolkningen om rutinene ved kildesortering. Til syvende og sist er det vårt enormt økende forbruk som ligger til grunn for problemene og skader miljøet både lokalt og globalt, og derfor har vi alle et ansvar.

Les også:
Sier fra seg Lindum-millioner.

Inger Falch Johannessen

Foto: Asgeir Osnes

Inger Falch Johannessen
Gruppeleder Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**