Mer til dem som trenger det mest

I Norge er det ikke lenger viktig å gi mer til alle. Vårt velferdssamfunn fungerer godt for de aller fleste av oss.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


MEN, det betyr at vi må sikre at alle nyter godt av velferdssamfunnet. Derfor vil Venstre prioritere de som trenger det mest.

Vi ønsker oss et tverrpolitisk løft for rus- og psykiatriområdet, omsorgsgaranti for eldre som trenger hjelp og bedre omsorgslønn for familier med funksjonshemmede familier.

Venstre er også bekymret for de ungdommene som dropper ut av videregående opplæring. Her trenger vi en omorganisering og styring av Oppfølgingstjenesten slik at den enkelte skole får ansvaret for oppfølging av egne elever, lærlinger og lærekandidater. Vi vil også styrke den Pedagogisk-psykologiske tjenesten og skolens rådgivningstjeneste i dette arbeidet.

Når bedrifter tar imot lærlinger fra skolene, må de i dag betale arbeidsgiveravgift, og det synes helt urimelig. Venstre vil arbeide for at den avgiften sløyfes.

Helsesøsterarbeidet er viktig også for videregående skole, og vi vil styrke den tjenesten i samarbeid med vertskommunen. Miljøarbeidere i videregående skole har en positiv effekt for de unge, derfor vil vi også øke bruken av miljøarbeidere. Tilpasset opplæring er viktig og Venstre vil øke ressursbruken.

Velferdssamfunnet vårt måles etter hvordan vi tar vare på de svakeste. Venstre vil prioritere dem som trenger det mest.

Emil Pedersen
Åse Rostvåg
Vest-Agder Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**