FESTIVALER — SPEL – “DAGER”

Kulturarrangørene i Møre og Romsdal serverer i år et større og bredere tilbud enn noen gang og arrangementene skinner om kapp med sola — og gjennom regnbygene!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Jeg er ikke alene om å sette pris på kulturbegivenhetene i fylket. Så langt kan mange arrangement presentere rekord i besøkstall, omsetning, mediedekning, o.s.v., og det er vel fortjent.

Noe er felles for alle disse arrangementene, felles oppi alt som er ulikt, fordi disse arrangementene springer ut av lokal tradisjoner og kultur og det er frivilligheta.
Når året er omme har tusenvis av friville bare her i fylket blitt benytta/stilt seg til rådighet for å muliggjøre gjennomføring. Det er frivilligheta som styrer, som bærer, som driver og som berger det brede spekteret av arrangement.
Det er frivilligheta som er både grunnmuren, veggene og takbjelkene i norsk kulturliv og som sammen med den profesjonelle kulturvirksomheten gir mulighet til sosialt fellesskap, samhandling, utvikling og grobunn for det lekende og skapende menneske.

Ei forutsetning for å starte så vel som å drive og videreutvikle Festivaler. Spel og "Dager" og lignende er at der finnes nok frivillige ressurser, med mangfold og erfaringer, lokalt og regionalt.
I miljøene rundt disse arrangementene er der også en sterk vilje og høye ambisjoner ang. gjennomføring og videreutvikling/nyskaping.
Enkelte arrangører har både regionalt/nasjonalt/internasjonalt tilsnitt, som krever skyhøy kompetanse, og det gleder meg spesielt at flere og flere arrangører legger spesielt til rette for opplevelser for og med barn og unge.

Det kommunene og fylket bidrar med som kommunalt tilskudd gjenspeiler ikke aktiviteten verken i disse arrangementene eller i kulturlivet som helhet.
Statistikken til Statistisk Sentralbyrå viser at kommunen i Møre og Romsdal i snitt ligger lavest i landet ang. bruk av offentlige kroner til kulturformål.
Fokuset blir satt sterkere og sterkere på kulturens betydning for for eksempel økt livskvalitet, bolyst, identitet, engasjement, skaperglede og merkevarebygging og forhåpentligvis vil alle politiske parti snart enes om ei større satsing på kultur i Møre og Romsdal

Å delta i kulturlivet, enten som bidragsyter eller mottaker, bidrar til økt livskvalitet i alle faser av livet.

I Møre og Romsdal sitt utfordringsdokument — Fylkesplan 2005-2010- er utfordringene innen kultur følgende:
Stimulere til aktivitet, opplevelse og utvikling
Utnytte kultur som basis for livskvalitet og bolyst
Bruke kultur som grunnlag for identitetsbygging og tiltrekningskraft
Legge til rette for at det frivillige arbeidet kan fortsette og videreutvikles under best mulig forhold

Som leder av kulturutvalet i Møre og Romsdal vil jeg si tusen takk til alle aktører, både amatører og profesjonelle!
Etter å ha opplevd noen av kulturarrangementene hittil i år, og vet at mange står for tur, går jeg kulturhøsten- og vinteren lyst i møte.

Frøydis Austigard, Venstre
Leder Fylkeskulturutvalet

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**