Styret

Ønsker du å engasjere deg i Molde Venstre? Ta gjerne kontakt med oss!

 

Niklas Sevland Styreleder [email protected] 940 57 800
Kjell Johan Vatne Nestleder [email protected] 916 68 065
Frits Inge Godø Nestleder [email protected]
Frank Stenløs Sekreter [email protected] 404 74 253
Olbjørn Kvernberg Kasserer [email protected] 913 70 899
Martinus Leirvoll Styremedlem [email protected]
Bjarte Rød Styremedlem [email protected] 986 15 331
Jonny Strømme 1. vara
Frode Heimen 2. vara
Hugo Tingvoll 3. vara