Styret i Molde Venstre

Gjeldende styre i Molde Venstre, valgt på årsmøtet 12.2.2024. Ta gjerne kontakt med oss om du har en sak du er opptatt av.

Ønsker du å engasjere deg i Molde Venstre? Ta gjerne kontakt med oss! Eller bli medlem her

 

Frode Heimen Styreleder [email protected] 919 05 978
Frits Inge Godø Nestleder
Trine Mette Helset Styremedlem
Kjell Johan Vatne Styremedlem [email protected] 916 68 065
Olbjørn Kvernberg Kasserer [email protected] 913 70 899
Martinus Leirvoll Styremedlem [email protected]
Bjarte Rød Styremedlem [email protected] 986 15 331
Frank Stenløs Gruppeleder [email protected] 404 74 253
Jonny Strømme 1. vara
Arild Terje Antonsen 2. vara
Hugo Tingvoll 3. vara