Til innhold
Molde - Seilet i solnedgang
Foto: Martine Bang Fjørtoft

Heile Molde. Heile Livet.

Velkommen til Molde Venstre

Molde Venstre er i posisjon! Vi har to representanter i kommunestyret, og utgjør flertallskonstellasjonen sammen med Høyre, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti.

Vårt slagord: Heile Molde, heile livet

Heile Molde forplikter oss til å se hele kommunen, fra byen til kantene mot kysten og inn i fjellene. Det er vår geografiske rettesnor.

Heile livet forplikter oss til å jobbe for en kommune hvor du og andre innbyggere har det bra, uansett hvilken livsepoke man er i. Det er vår demografiske rettesnor.


Følg oss på facebook |

Vår hjertesaker

 • Skole

  Vi må prioritere kvalitet i skolen. En
  skole hvor elever trives og lærerne
  har kompetanse og tid.

 • Helse

  En styrking av helsestasjon- og
  skolehelsetjenesten må
  prioriteres. Vi må sikre tilgangen til
  rask psykisk helsehjelp

 • Miljø

  Kampen for å kutte klimagassutslipp
  er like viktig lokalt som nasjonalt. For
  Venstre er det viktig at Molde bidrar i
  klimadugnaden ved å kutte utslipp
  der de kan. Klimatilpasningstiltak,
  som flomsikring, gjenåpning av
  bekker og vassdrag, og rehabilitering
  av natur vil prioriteres..

 • By- og tettsted

  Styrke tettsted og bygdesamfunn i hele nye Molde kommune.