Fornybar energi

Venstre mener utvikling av nye fornybare energikilder er svært viktig for å bidra til å løse klimautfordringen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Øystein Sandvik har skrevet et leserinnlegg i Tidens Krav om Venstres syn på fornybare energikilder.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**