Livsfasepolitikk for eldre og funksjonshemmende

Kristiansund Venstre er opptatt av de utfordringer vår nye kommune står over for med økt behov for tjenester til eldre og funksjonshemmede. Dagens tilbud samsvarer ikke med eksisterende behov. Andelen eldre i befolkningen er økende og derav øker behovet for tjenester knyttet til det å greie hverdagen og til å få medisinsk behandling

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Ragnhild Helseth

Foto: T. Strømme

Ordførerkandidaten Ragnhild Helseth har skrevet et leserinnlegg i Tidens Krav vedr livsfasepolitikk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**