Miljøpolitikk i praksis, nå!

Lier kommune kan være med å redde klimaet, uttaler Einar Hovde, Venstres annenkandidat.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Tre i Mobergsviken

Foto: Tore Rykkel

FNs klimapanel offentligjorde nylig sin fjerde rapport om jordas klimatilstand. Over 3000 forskere fra hele verden har i felleskap kommet frem til at det er noe galt med været, og det er menneskene som står bak. Det blir varmere og varmere, og får klimaet fortsette å endre seg slik, så blir det dramatisk både for naturen og for menneskene. En verden i en slik tilstand kan vi ikke overlevere til våre barn. Det er på tide å brette opp ermene og ordne opp.

Det er utslippene fra bilene våre, oljeplattformene våre, flyene våre og fabrikkene våre som er grunnen til den globale oppvarmingen. Konsekvensene er mer ekstrem vær, isbreene smelter, havene stiger, plante- og dyrearter blir utryddet, og områder som nå gir mat til millioner, blir til ørken. Da er det ingen grunn til å nøle. Norge er et av de verste landene i verden til å slippe ut gasser som ødelegger klimaet, og hver nordmann står for femten ganger større utslipp enn hver eritreer. Det gir oss også et ansvar for å gjøre vårt for å reparere det.

Heldigvis har vi tiltak som gjør det mulig. En offentlig utredning, gjennomført av det norske Lavutslippsutvalget, sier til og med at det ikke trenger å koste noe særlig, så lenge vi kommer i gang med en gang, og deler jobben på mange hender. Det betyr at også kommunene må bli med. Nesten en femdel av de norske utslippsreduksjonene kan gjøres ved hjelp av lokale tiltak, med virkemidler som kommunen allerede har. Det betyr at også Lier kommune kan være med å redde klimaet.

Vi kan redusere energiforbruket vårt, vi kan bruke mindre klimaskadelig drivstoff i bilene våre, vi kan gjøre det enklere for folk å velge sykkelen i stedet for bilen av og til, og vi kan endre hvordan vi behandler søpla vår. De fleste av tiltakene koster ikke en gang kommunen noe å gjennomføre. Men vi trenger nytenkende og fremtidsrettede politikere for å sørge for at disse virkemidlene blir brukt. Det er en rolle vi i Lier Venstre gjerne tar på oss.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**