Snu strømmen

Vi må snu strømmen av ungdommer som finner det mer attraktivt å bosette seg i større byer. Dette kan vi gjøre ved å aktivt jobbe for å skape nye, moderne arbeidsplasser i Molde. Samtidig må Molde som studentby gjøres mer attraktiv, slik at de som studerer i Molde (både lokale og tilflytta) ønsker å bostette seg her etter endt utdannelse, eller kommer tilbake etter noen års erfaring andre steder.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Politikere har for vane å konsentrere seg om å fordele kommunens utgiftsposter til mange viktige områder, og ender ofte opp med å føle at det blir for lite til alle. Jeg mener at politikere i større grad må engasjere seg i inntektssiden for kommunen. Enkelt sagt handler det om å skaffe seg flere innbyggere.
Det er et faktum at over 80% av inntektene til Molde kommune kommer fra skatteinntekter på lønnsinntekt fra de som bor i kommunen, sammen med rammetilskudd fra staten som er basert på antall innbyggere. En økning av antall innbyggere vil bidra til å øke inntektene.

Molde kommune må engasjere seg mer aktivt i arbeidet for å skape nye arbeidsplasser og gjøre Molde til en attraktiv studentby.

Molde Venstre vil foreslå følgende tiltak :

Etablere systematisk kontakt med utflytta studenter og ungdom som studerer i Molde

Skape flere møteplasser mellom bedrifter og ungdom/studenter for utveksling av informasjon

Gjennom sentrumsplanen stimulere til bygging av utleieboliger for ungdom i sentrum

Samarbeide med studentmiljøene for å finne gode måter å integrere lokale og tilflytta studenter på

Gjennom kulturtiltak skape et mangfold av attraktive aktiviteter for ungdom

Kommunen må aktivt samarbeide med lokale bedrifter for å tilby sommerjobber i Molde

Molde kommune som arbeidsgiver må også ta sin del av ansvaret for å ta inn flere lærlinger

Stimulere til "Gründer"- prosjekter i ungdomskolen

Skape flere møteplasser mellom bedrifter og enkeltpersoner med tilgang på risikovillig kapital og "gründere" med idèer og pågangsmot

Opprette et næringsfond og en gründerpris

Olbjørn Kvernberg, 2. kandidat
Molde Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**