Lokal politikk – lokalpolitiker

Knut Anders Berg er Drammen Venstre sin 2. kandidat foran høstens Bystyrevalg. Han er bosatt i Skoger, og i dette innlegget tar han for seg de viktigste sakene som opptar innbyggerene i denne idylliske delen av Drammen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Skogerbygda står foran fire spennende år med tanke på utvikling og bevilgninger fra byens politikere. Vi trenger våkne lokalpolitikere som tør å si ifra: "her er vi, og vi krever det vi har rett på"

Flerbrukshall i Skoger
I langtidsbudsjettet ligger det inne en intensjon om bygging av ny gymsal i tilknytning til Skoger skole. Jeg og resten av Drammen Venstre vil gjøre det vi kan for at dette kan bli en flerbrukshall – og at byggestart blir allerede i 2008. Dagens gymsal på Skoger skole er en skam, og vi har ventet lenge nok på et nybygg. Med en flerbrukshall vil idretten og de lokale organisasjonene kunne blomstre. Ikke bare vil dagens aktive få et flott tilbud, men en ny hall vil bli et samlingspunkt for Skogerbygda og bringe alle innbyggerene sammen i eksisterende og nye organisasjoner.

Markagrense
Drammen Venstre ønsker å etablere en fast, juridisk markagrense i Drammen. Dette vil blant annet sikre mot nedbygging av utmark mellom Skoger, Konnerud og Austad. Dette er et fantastisk område som vi må sikre almenheten som turtereng også for fremtiden. Etter å ha vært skogergutt i 10 år har det blitt mange turer langs åsen inn til Hellashytta. Dette er et fantastisk sted å nyte en kopp kaffe og prate med andre turgåere fra Konnerud, Fjell og Austad. Noen mener deler av disse skogene bør bygges ut for å kunne øke befolkningen i Drammen ytterligere. I en by som Drammen med knapphet på arealer, må vi tenke annerledes. Vi må ikke velge den enkleste løsningen med nedbygging av jordbruksarealer og skogområder. Fortetting av eksisterende bebyggelse og eventuelt økning av byggehøyden i sentrum må bli Drammens måte hvis vi fortsatt ønsker å legge tilrette for en årlig befolkningsvekst på 1,5%. En juridisk markagrense vil være garantien for at de flotte skogene i vårt nærområde vil bli beholdt for all fremtid.

Lindum
Som beboer på Stillerud vet jeg litt om luktproblemene fra Lindum. Vi kjenner ikke lukten fra Lindum ofte, men når vinddraget er rett skjønner vi problemene naboene må ha. Mye kan sies om rapporter og naive beslutninger, men det er bare en ting som teller nå. Hva skal til for å få bort lukten og hvor fort kan det gjøres? Dette svaret har ikke politikerne idag. Vi må lytte til de som vet. Lindum selv og eksterne, uavhengige fagpersoner må gi Bystyret svaret, og Bystyret må redusere uttaket av økonomiske midler fra denne bedriften slik at de blir i stand til å gjennomføre tiltakene. Planen bør kunne ligge klar i løpet av høsten. Forhåpentligvis vil vi allerede i løpet av vinteren kjenne at tiltakene virker.

Lokaldemokratiet
Stadig færre benytter stemmeretten. Dette er en trussel mot vårt demokrati. Skal Skogerbygda fortsatt ha en stemme inn i Bystyret er vi avhengige av at innbyggerene her benytter sin stemmerett. Derfor som en oppfordring fra meg til deg helt til slutt: Bruk stemmeretten 10. september (og gi gjerne en stemme til Venstre).

DRAMMEN VENSTRES VALGPROGRAM FOR PERIODEN 2007 – 2011.

Knut Anders Berg

Foto: Claus Haals

Knut Anders Berg
Tlf 934 44 069

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**