Marianne Ommundsen

Marianne Ommundsen er Risør Venstres 24. kandidat ved kommunevalget i 2011. Marianne er vararepresentant til bystyre og medlem i kommunale utvalg. Marianne er gift og har to barn, bosatt i Enghavgata 29, Risør og ønsker å fokusere på eldre og syke.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

 Marianne Ommundsen (V) er levende opptatt av eldres omsorg.

Marianne Ommundsen (V) er levende opptatt av eldres omsorg.

Marianne er ansatt i Risør kommune hvor hun jobber innen helse og miljø.

Er levende opptatt av at syke og eldre får dekket mer enn de grunnleggende behov. Sier ofte at vi må gi de eldre og syke en verdig behandling og pleie og derigjennom økt livskvalitet.

Mener dette kan løses ved å høyne grunnbemanningen innen omsorgsyrkene hvor heltid må være en rettighet for alle ansatte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**