Uholdbart kollektivtilbud i Røyken og Hurum

For to uker siden endra Stor-Oslo Lokaltrafikk (SL) sine lokalruter til Røyken og Hurum. -Det er sterkt beklagelig at endringene gav en klar svekkelse tilbudet. Venstre vil ikke sitte rolig og la dette bli en permanent situasjon, sier 1. kandidat til fylkestingsvalget Runolv Stegane.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Les mer på Buskerud Venstres hjemmeside

Hurum Venstre er glad for at Venstres førstekandidat engasjerer seg i saken.

– Hurum er en pendlerkommune og det er viktig å legge forholdene til rette for at folk velger kollektivtransport, framfor privatbil, sier venstreleder Gunn-Torill Homme Mathisen. – Når så SL reduserer tilbudet, blir en hån mot Hurums pendlere.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**