Drammenskolen — en av Norges billigste skoler! Godt nok for dine barn?

Det er valgår – og tid for foreldre med barn i grunnskolen å bruke sin stemme for et bedre grunnskoletilbud til barna sine – som fundament for videregående og høyere utdannelser.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Drammensskolen har over 6.800 elever på barne- og ungdomstrinnet. Det er neppe helt feil å anta at mer enn 10.000 av velgerne til høstens kommunalvalg i Drammen er foreldre til elever i barne- og ungdomsskolen. Som en interessegruppe gjør foreldrene til daglig lite vesen av seg på vegne av barna sine. Overfor byens politikere er de en overraskende snill og medgjørlig gruppe. Er det fordi :
1) foreldrene er tilfredse med drammensskolens nåværende utdannelsestilbud, som forøvrig er en av Norges billigste grunnskoler,
2) er foreldrene misfornøyd og beklager seg innbyrdes, men ikke tilstrekkelig engasjerte til å ta seg bryet med å kommunisere utilfredsheten utad, eller
3) holder foreldrene på å mobilisere kreftene frem mot valget for gjennom stemmeseddelen å sende et klart signal til de politikerne som år etter år har bygget ned omfanget og kvaliteten på skoletilbudet?

Drammen Kommunale foreldreutvalg (DKFU) inviterte nylig til valgmøte på Papirbredden. Alle partiene møtte med høyprofilerte politikere. Slik som Drammen Venstre møtte flere av partiene med sine førstekandidater. Det var tydelig at partiene med dette bekreftet at Drammenskolen er årets viktigste valgkampsak. Hos de fleste av byens partier vil skole alltid være sekundær til eldreomsorgen, hvor en utilstrekkelighet i tilbudet er synlig her og nå — og derfor straffer politikerne omgående. I motsetning til dette er konsekvensene av et mangelfullt skoletilbud ikke synlig før dagens ansvarlige politikere har forlatt politikken — og da er det for sent å rette opp en katastrofal nedprioritering av ungdommen til fordel for eldreomsorgen. Drammen Venstre vil aldri akseptere uverdige forhold for byens eldre. Imidlertid vil vi heller aldri akseptere at Drammensskolen skal være en salderingspost slik som i dag, nemlig en av landets billigste skoler. Dette er uforenlig med at Drammenskolen samtidig har en av landets største utfordringer i forbindelse med flerkulturell integrasjon og familiegjenforening. Nå er tiden inne for foreldrene å vise muskler overfor de regjerende partiene i byen.

Drammen Venstres tre satsningsområder (Norges beste skole, offensiv miljøsatsning og fremtidsrettet by- og næringsutvikling) er kritiske for å bygge det Nye Drammen – Kunnskapsbyen. Nå må det bli slutt med å styre byen med blikket i bakspeilet. Skolen er klart vår klare prioritet nr. 1. Vi vil at barne- og ungdomsskolen i Drammen skal gi barna våre et kunnskapsnivå helt i Norgestoppen. Dette skal resultere i at våre barn siden i videregående skole klarer seg bedre enn landsgjennomsnittet og med minimal "drop-out". Slik kan Drammensungdommen bli overrepresentert i opptakene de høyere utdanningene. Det er Drammen Venstres visjon for byens skoletilbud — verken mer eller mindre. Vi er villige til å gjøre de økonomiske prioriteringene som skal til for å lykkes med dette!

Denne visjonen står i grell kontrast til skolebudsjettene for 2006 og 2007. Året 2006 ble eldreomsorgens for å rette opp på uverdige forhold. På formannskapets budsjettkonferansen på Killingen sommeren 2006 anerkjente det styrende flertallet at innholdet i grunnskolen trengte påfyll. Det ble proklamert at 2007 skulle innebære en betydelig satsning på skole – etter kjempeløftet i eldreomsorgen. På investeringssiden har kommunen i 2006 tatt et skippertak på bl.a. IKT og fortsetter i 2007 med forbedring av skolebyggene. Faktum er imidlertid at skolenes driftsbudsjett for 2007 (og dermed utdannelsestilbudets innhold) bare er en direkte videreføring av det utdannelsestilbudet som skolene kunne tilby ved utgangen av 2006 — dog etter at rådmannen hadde funnet 7 mill. kr. til krisehjelp på høsten. Her tillater vi oss respektløst å se bort fra de symbolske kr. 3,6 mill som det styrende flertallet slengte på skolebudsjettet under vedtaket i bystyret, sett i perspektiv av et budsjett på over kr. 425 mill. Fra formannskapets nylig avsluttede budsjettkonferanse for 2008 på Killingen i år varsles det atter om minimalt økonomisk handlingsrom. Vi foreldre kan atter begynne å grue oss til hva som blir igjen til skole som salderingspost i budsjett 2008.

Drammen Venstre vil ha dramatisk satsning på innholdet i grunnskolen i 2008 og videre frem til etter 2011. Nå må alle andre budsjetter vike til fordel for barna våre og deres fremtid. Vi er mer enn 10.000 foreldre til mer en 6.800 elever i barne- og ungdomsskolen som mener at bortsett fra kjærlighet, så er det beste vi kan gi våre barn kunnskap og atter kunnskap. Hvis vi foreldre i Drammen ikke er fornøyd med "Norges billigste skole", så er tiden inne til å markere dette synspunktet ved det kommende lokalvalget. Vi foreldre må revurdere våre politiske preferanser i lys av hva som er viktig for oss. Er vi opptatt av våre barns fremtid, så må vi også stemme deretter. Når Høyre i valgkampen lover 500 mill. kr. til oppussing av skolebygg i løpet av en årrekke, så er dette valgflesk og så det monner. Kommunen må ivareta vedlikeholdet av sine bygninger uansett. Det fascinerende beløpet har i realiteten ikke noe med skolebudsjettene å gjøre. Ja, gode rammebetingelser er viktige for barna, men Drammen Venstre vil ha satsning på kvaliteten av innhold i skolen. Utdannelsestilbudet er førende for det kunnskapsnivået som våre barn tar med seg inn i den videregående skolen og etter.

"Norges beste skole" et fantastisk fyrtårn. Drammen Venstre omfavner denne ambisjonen for Drammensskolen i sin helhet. Vi vil arbeide aktivt for å bringe byen i front med et utdannelsestilbud til kommunens barn og ungdom. Frem mot 2011 skal det kunne markere seg som noe av det beste i landet. Drammen Venstre har i partiprogrammet for neste valgperiode forpliktet oss til en satsning på "Norges beste skole" og vil sette handling bak ordene. Drammen Venstre anbefaler velgerne å se gjennom retorikken i valgkampen og konstatere de deprimerende fakta: Vi har en av landets aller billigste skoler. Valgløfter må stå sin prøve i forhold til historien.

Godt valg!

Claus Haals

Foto: Ukjent

Claus Haals

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**