Felles Venstreinnsats for rehabiliteringssenter i Risør

På tross av stort behov for rehabiliteringsplasser i hele sør Norge er prosjektet ennå ikke realisert.
Det er derfor både nyttig og prisverdig at Venstres ordførerkandidat Jan Einar Henriksen nå setter nytt fokus på rehabiliteringssenter og lanserer en kombinasjon av hotelldrift og rehabiliteringssenter på Holmen — midt i Risør sentrum.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Holmen

Holmen

I mai 2005 etablerte Risør kommune selskapet "Aust-Agder rehabiliteringssenter Eiendom AS" sammen med Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke (LHL).
Formålet var å etablere, og drifte et nytt moderne rehabiliteringssenter for Sør Norge i Risør. Samarbeidet mellom Risør kommune og LHL startet allerede i 2000, og vinteren 2005/2006 ble bygget detaljprosjektert og anbudsgrunnlag utarbeidet. Risør kommune har alene avsatt 25 millioner kroner til prosjektet.
På tross av stort behov for rehabiliteringsplasser i hele sør Norge er prosjektet ennå ikke realisert.
Det er derfor både nyttig og prisverdig at Venstres ordførerkandidat Jan Einar Henriksen nå setter nytt fokus på rehabiliteringssenter og lanserer en kombinasjon av hotelldrift og rehabiliteringssenter på Holmen — midt i Risør sentrum. Her er det kort veg til sjø, skjærgård, friluftsområder og ikke minst kort veg inn til Risør sentrum, som i seg selv er rehabiliterende.
Når man ikke frem med opprinnelige planer er det viktig å tenke nytt, og det er nettopp det Henriksen gjør når han peker på mulige felles løsninger for å fremskynde etablering av et senter alle parter ville være tjent med å etablere.
Venstre i fylkestinget og Aust-Agderkommuner og sentrale politikere i Venstre nasjonalt støtter opp om prosjektet og vil søke støtte i alle politiske leire på Stortinget. Samtidig anbefaler vi alle Sørlandskommuner om å stå sammen og støtte Risør kommune og LHL slik at planene om et Rehabiliteringssenter i Risør blir realisert.

Venstre i Aust-Agder ved fylkestingskandidatene Øystein Haga, Grimstad, Anne Midtlien, Grimstad og Marianne S. Lyngvi, Arendal

Førstekandidatene Line Øvernes Mørch, Tvedestrand, Jan Kløvstad, Arendal, Ånon Ausland, Gjerstad, Tor Audun Danielsen, Lillesand

odd Einar Dørum, Stortinget

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**