Lørenskog 2020

Fremtidsscenarier for Lørenskog med sterk Venstre innflytelse.
Av Bjørn Ivar Gran

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


På nye Lørenskog stasjon, møter en et interaktivt opplevelsessenter om kommunikasjon og logistikk. Gamle Sesam stasjon fungerer som et togmuseum med eget damplok på sidesporet. Lokal tog til Oslo går nå 4 ganger i timen, slik at stasjonen blir det kollektivknytepunktet som alle ønsker.
Det som opptar Lørenskog befolkningen nå er den store arkitektkonkurransen omkring utviklingen av det gamle steinbruddet til Feiring Bruk. Barne og ungdomsskoler har laget tegninger og skisser, og på den måten har en klart å forankre et engasjement i mange hjem.
Det er alltid noen lyspunkter fra idretten, og en har akkurat gjennomført et WC stevne i parkorientering med start og mål foran Lørenskog Hus, og med løype i området rundt rådhuset og Langvannet. Det var flotte TV bilder som styrket alle innbyggernes lokalpatriotisme. Det var ingen i Lørenskog som den dagen kunne tenke seg å være en bydel i Oslo, eller være et tettsted i Nedre Romerike kommune.
Lørenskog har i samarbeid med Ahus utviklet et individualisert tilbud kalt "solnedgangen" som har fått god omtale fordi den har klart å coache den enkelte. Det har utviklet seg en egen næringsklynge med fokus på kvalitativ alderdom tilpasset den enkeltes ønsker og behov.
Samfunnsansvaret hos den økonomiske overklassen startet da en anonym giver overrakte kommunen et vikingskip for å illustrere livet i Leirheimskog under Vikingtiden.
Knuttjern er blitt et yndet sted for skoleavslutninger for elever fra både Rasta og Benterud. Stedet ligger solrikt til, og vannet blir tidlig varmt. Knuttjern er møtestedet for ungdom i en fremvoksende actionpreget friluftslivbevegelse, som har en årlig ekstremtur langs Milorgløypa, natterstid i fullmåne vinterstid.
Miljøkampen i Lørenskog står mellom syklister og kollektivtrafikk. Hvem har hovedretten til å benytte seg av den nye miljøfeltet, som går langs Skårersletta.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**