Ny klimapolitikk lokalt

Det er et potensialet for en lokal klimapolitikk i Asker. Det er særlig på to områder vi kan få gjort mye i Asker:
1) utslipp fra veitrafikken og 2) utfasing av oljefyring ved overgang til bioenergi og varmepumper.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Forskerne er enige om at:
– det pågår en global klimaendring
– deler av den er menneskeskapt som følge av utslipp av drivhusgasser og landskapsendringer.
– Diskusjonen går på hvor mye mennesket påvirker klimaet.
– mengden drivhusgasser i atmosfæren har økt med 38 % på 100 år. Forbrenning av olje, kull og gass står for det meste av dette.

Se presentasjon (PowerPoint) fra Jonas Vevatnes foredrag på Asker Venstres klimamøte.

Usikkerheten ligger i hvor stor endringene vil bli og hva konsekvensene vil være.

Veitrafikken står for de største utslippene i Asker

Asker 3,72 tonn Co2 per innbygger

Veitrafikken står for de største utslippene i Asker

Utslippene fra Asker har økt med 5,4 % siden 1991. Bærum har redusert sine med 7% i samme periode.

Utslippene fra Asker har økt med 5,4 % siden 1991
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**