Samarbeid med Frp?

Venstre har vært åpnere enn de andre sentrumspartiene på at vi må få til et samarbeid med Høyre og med Lene Conradi etter valget, og at det går en grense ved Frp. Hva som blir styrken i våre forhandlingsmuligheter er selvfølgelig avhengig av resultatet fra valget.
Venstre har likevel tonet et tydelig grønt flagg for at vi ikke ønsker et forpliktende samarbeid med Frp, og vi utforder Høyre til nettopp å gå til valg på dagens samarbeidskonstellasjon!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Høyre vil ikke være så tydelige nå før valget, men de vil holde åpning for alle borgerlige fløyer. Det står derfor helt åpent hvilken profil vi kan få etter valget, H og Frp eller H og sentrum, og velgerne får ikke svar før valget er avsluttet.

Grunnen til at Venstre er så tydelig i dette spørsmålet, er fordi vi ikke liker det Frp har stått for i Asker. Frp har hatt som et hovedpoeng å konkurranseutsette kommunale tjenester, det var Frp som sterkt initierte et spekulativt økonomisk prosjekt om å lease ledningsnettet i kommunen til et firma i USA, det var Frp som hadde de sterkeste reaksjonene mot at kommunen skulle bygge et kommunalt kulturhus, de var sterk motstander av en kommmunal svømmehall på Risenga, de var i mot Vardåsen kirke, i mot et nytt menighets- og flerbrukshus i Heggedal, i mot båtmuseet med sjøskolen i Vollen, i mot kommunal bevaring av Hasselbakken, i mot erverv av Veslelia i Kunstnerdalen, med en skjenkepolitikk med liten respekt for alkoholloven og med et stadig tilbakevendene krav om et eget regnskap i forhold til innvandrerne våre!

Det er selvfølgelig enkeltsaker og små saker hvor alle partiene finner hverandre, også V og Frp. Men denne fireårsperioden har i tillegg vært preget av overøsende beskyldninger mot Venstre ved gruppelederen fra Frp, på både stort og smått! Sentrum og Høyre har derimot roet ned mange av de vanskelige utfordringene kommunen stod i og vedtatt mange nye gode tiltak.

Vi ser det derfor slik at Asker fortsatt er best tjent med en blå-grønn profil!

Her burde innbyggerne våre vite mer om hva de går til når de stemmer. Venstre som er et liberalt parti utelukker ikke noen partier, men det vil likevel skje overfor PP med Gjems Onstad som gruppeleder. Det er også blitt støttet av de andre partiene. Vi ønsker heller ikke et forpliktende samarbeid med Frp, slik som de fremtrer i dag!

Politikk er politikk, men åpent og tydelig skal det være fra oss i V til deg som er velger!

Venstre har vært og vil være miljøgarantisten og åpenhetspartiet i Asker!

Ingvild Tautra Vevatne
Førstekandidat for Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**