Hva handler Frogn-valget om? -Pustepause i boligbyggingen

I det siste har vi sett feltutbygginger der tidligere varierte boligområder
med grønne lunger tettes igjen med standardiserte husrekker. Venstre står
for
et alternativ til den voldsomme veksten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Etter flere år med boligbygging på et moderat nivå økte boligbyggingen
dramatisk i 2006, til 129 igangsatte boliger. I kommuneplanen har
Fremskrittspartiet, Høyre, Pensjonistpartiet, Senterpartiet og Kristelig
Folkeparti stilt seg bak en fortsatt høy utbyggingstakt. Venstre stemte
sammen med SV for en halvering av utbyggingstakten.

Det har vært til fordel for Frogn kommune at innbyggertallet er økt til et
nivå der tjenestetilbudet i kommunen er godt, med blant annet egen
videregående skole. Nå har kommunen nådd dette nivået, og ulempene ved rask
vekst er større enn fordelene. Venstre går inn for en pustepause i
boligbyggingen. En øvre grense på 50 boliger pr år må gjeninnføres og
håndheves.

Når det gjelder boligbygging vil Venstre kreve at feltutbygginger skal ha
variasjon i bygningsmassen. Varierte boområder er et estetisk
mål og gir økt trivsel. Venstre vil også styrke saksbehandlingen i
byggesaker i antikvarisk spesialområde gjennom et fasaderåd.

Det er viktig å forsvare de grønne lungene. Barna må ha grønne lekeområder i
trygg avstand fra hjemmet. Venstre ønsker at det etableres en
norm som nye utbygginger må tilfredsstille for andelen grøntarealer i
boligområdene.

To områder peker seg ut som vekstområder for boliger innenfor rammen 50 pr
år. Det bør åpnes for at fritidsboliger blir helårsboliger der det er
ønskelig. Venstre mener derfor at kommunen bør investere i vei, vann og
kloakk for å gjøre Gylteområdet egnet for boliger. Det er også plass til
flere boliger i Nordre Frogn, slik at grunnlaget for skole og annet
tjenestetilbud på Dal sikres.

Noen partier går inn for økt utbygging for å kunne tilby rimelige boliger
til ungdom og andre grupper med svakere økonomi. Venstre forstår dette
ønsket, og blir gjerne med å se på hvordan vi kan sikre at en andel av de
boligene som bygges blir egnet som førstegangsboliger. Dette bør imidlertid
skje innen hovedrammen på 50 boliger i året.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**