Leserinnlegg Røyken og Hurums Avis 20.09.07: Gründere og småbedrifter

For å sikre velferden vår må vi utvikle nye bedrifter, vi må skape nye verdier. Ved siden av å bidra til at de eksisterende bedriftene i Hurum har best mulige vilkår, må kommunen hjelpe til med å sikre nyskapning for grundere og småbedrifter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Vi må tilstrebe en kultur som gjør det attraktivt å skape sin egen arbeidsplass. Venstre ønsker langt sterkere vekt på entreprenørskap i skoleverket, med flere elevbedrifter og mer samarbeid mellom skole og lokalt næringsliv eller Hurum Næringsråd. I tillegg vil Hurum Venstre at det opprettes etablerersenter for personer som vil starte egen bedrift samt bidra til oppstart av næringshager med rimelige utleiepriser.

Venstre mener at det viktigste kommunen kan gjøre, er å gjøre hverdagen enklere for gründere og småbedrifter gjennom bedre service, kortere saksbehandling og et enklere regelverk.

Roy Heien

Foto: Gunn-Torill Homme Mathisen

Roy Heien
Hurum Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**