Myk trafikant langs Vestsidevegen / med livet som innsats

Nå har Lier kommune sjansen til å slå to fluer i en smekk!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Myk trafikant langs Vestsidevegen / med livet som innsats

Mindre enn 1 km av Vestsidevegens nedre del er ikke sikret med gang/sykkelvei.

Denne veien er sterkt trafikkert, det er utstrakt trailertrafikk (anleggstrafikk, transport til/fra gartnerier etc.). Privatbilene som trafikkerer strekningen holder i tillegg ofte høy hastighet. Sist gang politiet hadde hastighetskontroll her ble i følge Drammens Tidende 40 biler kontrollert, hvorav 2 bilførere mistet førerkortet, og det ble utstedt 9 forenklede forelegg.

For oss liunger som benytter strekningen til fots eller på sykkel, gjør vi det ofte med hjertet i halsen. Og strekningen blir benyttet av langt flere enn oss som er bosatt her. Hele Egge, inkludert beboere langs veien til Eiksetra kan sykle og gå trygt det meste av veien til Lierbyen. Altså, med unntak av strekningen fra Lier Drift til avkjøringen ved Linjevegen.

Nå har vi sjansen til å slå to fluer i en smekk. Nedre del av Vellingbekken blir nå utfylt med steinmasser for å sikre området for jordras. Det er planer om å fylle på steiner for å skape vannspeil etc. Strekningen som bli fylt ut utgjør størsteparten av strekningen som mangler gang og sykkelvei. Med begrenset ressursbruk, har Lier kommune nå sjansen til å sikre denne veistrekningen for barn og voksne. Gang- og sykkelveien vil også bli en av Liers vakreste, med fugleliv og planteliv skjermet fra biltrafikken på Vestsidevegen. Det er god miljøpolitikk, god samferdselspolitikk og aller viktigst er det god helsepolitikk. Barn og unge har lenge nok risikert liv og lemmer langs nedre del av Vestsidevegen.

Christian Aakermann

Lier Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**