Opprydding i Oslo havn

Venstre har stemt for en opprydding av havnebassenget for å gjøre Oslofjorden renere og for forsvarlig deponering av forurensede masser.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Prosjektet vil når det er ferdig gjøre Oslofjorden betydelig renere enn i dag, og redusere spredningen av forurensede masser som idag virvles opp av båttrafikk i indre havn med 90 prosent. Oppryddingen er en del av en helhetlig tiltaksplan for Oslos havneområde, og ble igangsatt for å kunne skje parallellt med etablering av senketunnel i Bjørvika.

Venstre vil fortsette oppryddingen av forurensede bunnsedimenter i Oslo havn. Det er uakseptabelt å la denne type masser bli liggende i havnebassenget slik at det virvles opp daglig av båt- og skipstrafikk.

Venstre har hele tiden lagt til grunn at vi skal gå inn for den beste og mest helhetlige miljøløsningen. Det er en forutsetning at det ikke finner sted spredning av forurensede masser i forbindelse med oppryddingen og at utslippstillatelsene følges.

Venstre både lokalt og i bystyret følger derfor oppryddingsarbeidet nøye.

Venstre har samme holdning som bl.a. Norges Naturvernforbund og Natur og Ungdom – vi er for oppryddingen i havnebassenget, men følger nøye med på at forutsetningene overholdes. Dersom vi får indikasjoner om noe annet, vil deponeringen stoppes på dagen.

Last ned pdf-fil om saken her.

eller

Les mer på:
– Ren Oslofjord
– Statens Forurensningstilsyn (SFT)
-Statens Forurensningstilsyn, ny rapport

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**