Venstres forslag hjalp Habiteringstjenesten

Det fremstår som enklere for formannskapet å ta hele inndekningen på eget budsjett, enn om vi skal legge noe av innsparingen over på Habiliteringstjenesten uttalte Venstres ordførerkandidat Jan Einar Henriksen i bystyret. Bystyrets flertall var enig med Henriksen, og med 20 mot 9 stemmer (AP og del av SP) slapp Habiliteringstjenesten å gjøre innsparinger på eget budsjett.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Risør Venstres ordførerkandidat

Risør Venstres ordførerkandidat

Arbeiderpartiets ordførerkandidat Randi Gunsteinsen fremmet formannskapets flertallsinnstilling for bystyret, og anbefalt at Habiliteringstjenesten skulle ta endel av inndekningen for bortfall av egenandeler på eget budsjett, noe Venstres ordførerkandidat ikke var enig i.

“Det fremstår som enklere for formannskapet å ta hele inndekningen på eget budsjett, enn om vi skal legge noe av innsparingen over på Habiliteringstjenesten” uttalte Venstres ordførerkandidat Jan Einar Henriksen i Risør bystyre.

Og bystyrets flertall var enig med Henriksen, med 20 mot 9 stemmer (AP og del av SP) slapp Habiliteringstjenesten å gjøre innsparinger på eget budsjett, og enhetens leder kunne lettet gå hjem med en bekymring mindre.

Et fornuftig vedtak uttaler Jan Einar Henriksen som mener fornuften seiret, og tilføyer at det for ham virket urimelig at en enhet skulle måtte ta innsparinger etter en politisk snuoperasjon, og mener det er viktig å følge opp politiske lovnader i praktisk handling.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**