Fremtidig senterutvikling i kommunen

I Malvikbladet den 22. august hadde Håvard V. Aarnseth et leserinnlegg om fremtidig senterutvikling i kommunen. Innlegget kan du lese her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Hus

Foto: Microsoft

Med den tenkte boligbyggingen på Sveberg vil kommunen ha 3 tyngdepunkt når det gjelder bosetting. Hommelvik, Vikhammer og Sveberg. Disse må utvikles slik at de kan tilfredsstille beboernes daglige nødvendige behov, når det gjelder barnehager, skoler, helse, kulturtilbud og handelsmuligheter.
For Sveberg er det mye som mangler. Dette må på plass i takt med den kommende boligbyggingen.

For å få enklest og kortest veiforbindelse mellom de tre sentrene, og dermed knytte innbyggerne bedre sammen som innbyggere i Malvik, mener Malvik Venstre at det er riktig å etablere veiforbindelse mellom Midtsand og Sveberg.

Håvard V. Aarnseth
Malvik Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**